Viết về em tôi, Trần Văn Trạch

Bài viết của giáo sư, nhạc sĩ Trần Văn Khê viết lúc sinh thời, kể về những kỷ niệm xúc động với cố nghệ sĩ Trần Văn Trạch, là người em thân thiết và vô cùng gần gũi của ông. — Con tôi Trần Quang Hải đã viết tiểu sử rất đầy đủ và chính […]

“Quái kiệt” Trần Văn Trạch – Người đầu tiên tổ chức “Đại Nhạc Hội” và những bước đi tiên phong của tân nhạc Việt Nam

Bài viết này có thể xem là đầy đủ nhất về ca sĩ – nhạc sĩ Trần Văn Trạch, được viết bởi giáo sư nhạc sĩ Trần Quang Hải – là cháu ruột của “quái kiệt” Trần Văn Trạch. Thế hệ nghe nhạc sau này có thể ít biết về Trần Văn Trạch và những […]