Sài Gòn Muôn Màu 1970 Qua Ống Kính Của Mark

Mark là một người lính đóng quân cùng đơn vị ở căn cứ Long Bình. Bộ ảnh này được ông chụp năm 1970 trong một ngày phép vào Sài Gòn.   Presidential Palace – Dinh Độc Lập Tòa Đô Chánh Trụ sở Hạ nghị viện Tượng đài TQLC Tượng đài TQLC Đường Tự Do Góc […]