Mark là một người lính đóng quân cùng đơn vị ở căn cứ Long Bình. Bộ ảnh này được ông chụp năm 1970 trong một ngày phép vào Sài Gòn.

 

Presidential Palace – Dinh Độc Lập
Tòa Đô Chánh
Trụ sở Hạ nghị viện
Tượng đài TQLC
Tượng đài TQLC
Đường Tự Do
Góc Tự Do-Lê Lợi
Đường Lê Lợi
Rạp VĨNH LỢI, đường Lê Lợi
Rạp CASINO đường Pasteur
USO SAIGON, đường Nguyễn Huệ
Tác giả bộ ảnh, Đường Nguyễn Huệ
Chợ Bến Thành
Đường Lê Lợi
Đường Phan Châu Trinh, góc trái chợ Bến Thành
Gánh quà rong

 

 

Chùa Vĩnh Nghiêm

 

Thái Salem Tổng Hợp.

Content Protection by DMCA.com

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.