Chân dung những tiếng hát: Khánh Ly – Tiếng hát đẹp man dại

Tiếng hát Khánh Ly là một giọng hiếm quý. Dù chưa đạt được kỹ thuật thâm hậu, nhưng đây là một giọng cao sang thanh thoát, không đục ngầu những cặn bã, những cái huê dạng kỳ quái . Tôi không hiểu vì sao giọng Khánh Ly hợp với các ca khúc của Trịnh Công […]